تکمیل کارگاه فنی ماشین های الکتریکی حاج رضا ترک زهرانی

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
95.83%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 141 پویا مربوط میشود به احداث کارگاه فنی برق صنعتی،در هنرستان شهید برونسی،به مساحت 165 متر مربع در روستای آرین شهر از توابع شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی،
شهر آرین شهر در فاصله 55 کیلومتری از مرکز استان خراسان جنوبی (بیرجند ) واقع گردیده است.و دارای جمعیتی بالغ بر 4000 نفر می باشد.

این کارگاه فنی که در هنرستان شهید برونسی در حال احداث میباشد مشکل کمبود فضای آموزش فنی و ایمن برای هنرجویان را به طور کامل برطرف خواهد نمود.


دانیال پرداز 2023 ©