احداث مدرسه عشایری زهرا محسنیان

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
92.50%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 139 پویا، مربوط میشود به احداث یک مدرسه عشایری به مساحت 40 متر مربع،در روستای سمبا،شهرستان دستگردان طبس،استان خراسان جنوبی،
با همیاری بانی محترم و اجرای موسسه پویا،مراحل ابتدایی ساخت این مدرسه آغاز گردید.


دانیال پرداز 2023 ©