بازسازی مدرسه مولوی

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
65.00%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره137 پویا مربوط میشود به بازسازی مدرسه ” مولوی “واقع در روستای سلمانیه(۸۵ کیلومتری مرکز شهرستان) – شهرستان قلعه گنج – استان کرمان 

این مدرسه در مقطع دبستان ،به صورت مختلط و دارای ۸۳ دانش آموز است ؛ از آنجا که این مدرسه فاقد برق کشی و درب بود به همت بانی محترم و اجرای موسسه پویا ،کار برق کشی و رنگ آمیزی و ساخت درب حیاط به اتمام رسید .

خاطر نشان میسازد ؛بیشتر مدارس در روستاهای قلعه گنج از امکانات اولیه از جمله برق و لوله کشی آب برخوردار نیستند .
تصویری از نمای مدرسه قبل از نصب درب را مشاهده میکنید .


دانیال پرداز 2023 ©