پیشرفت پروژه ساخت دبیرستان دخترانه
روستای حاجی آباد – شهرستان صالح آباد – خراسان رضوی

غالب دانش آموزان دختر این روستا، به علت محدودیت های موجود امکان ادامه تحصیل را ندارند.

یکی از این محدودیت ها مختلط بودن مدرسه در مقطع دبیرستان است، که بسیاری از خانواده ها ترجیح میدهند، دخترانشان ترک تحصیل کنند و تعداد بسیار محدودی نیز امکان رفت و آمد به روستاهای اطراف را دارند.

برای آینده روشن فرزندان سرزمینمان و آبادانی هرچه بیشتر ایران عزیزمان تصمیم به ساخت این مدرسه گرفتیم .

این مدرسه با کمک مالی همیار پویا، و اجرای موسسه پویا، تا کنون 60% پیشرفت فیزیکی داشته است .

فهرست