پویا، همیاران فرهنگ و هنر

مؤسسه «پویا، همیاران فرهنگ و هنر» به شماره ثبت 49764، مؤسسه ‏ای غیرانتفاعی و غیردولتی است که با همت جمعی از افراد با تجربه درحوزه مدرسه سازی، مدرسه یاری و توانمندسازی جوانان و نوجوانان مناطق محروم، تأسیس شد.
مؤسسه پویا بر آن است تا با گسترش آگاهی و کارآیی که اولین قدم در مسیر فقر زدایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد، در کنار آموزش های علمی و نظری، زمینه های ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای را برای همگان فراهم کرده و رشد و تربیت انسان هایی باسواد، ماهر و با نشاط را در تمام زمینه های اجتماعی میسر کند.

اهداف 
 • ایجاد فضاهای مناسب جهت ایمنی دانش آموزان و ارتقای کیفیت آموزش ترجیحاً در مناطق محروم
 • توانمندسازی آینده سازان کشور با آموزش مهارت های فنی حرفه ای
 • ارتقای سطح آگاهی، بینش و دانش، مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان
 • افزایش امید و نشاط در بین کودکان و نوجوانان
 • اشتغال زایی با تأکید بر هنر و صنایع بومی و مهارت های فنی
 • شناسایی و حمایت از بازماندگان از تحصیل و حرفه به دلیل فقر مادی و فرهنگی
ارزش ها
 • سرلوحه قراردادن اخلاق حرفه ای و قانون مداری
 • حفظ کرامت انسانی
 • پایبندی به فرهنگ و سنن ایرانی
 • شفافیت و پاسخگویی
 • پایبندی به اهداف خیر بانیان
 • پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی
فهرست