فعالیت های موسسه در محور ساخت فضای آموزشی
از ابتدای سال تا کنون 

فعالیت های موسسه پویا در محور ساخت فضای آموزشی با تأکید بر ساخت و بازسازی مدارس ، هنرستان و کارگاه های فنی در مناطقی که با کمبود مواجه هستند، از ابتدای سال تا کنون شامل:
احداث و تکمیل 9 مدرسه
بازسازی 2 مدرسه
احداث و تکمیل 3 کارگاه فنی
ساخت و تکمیل 1 سرویس بهداشتی و حمام مدرسه شبانه روزی
به شرح زیر میباشد :

در استان خراسان جنوبی
احداث کارگاه الکترونیک امام سجاد- بشرویه
احداث مدرسه زهرا محسنیان – روستای سمبا- شهرستان طبس
احداث مدرسه احمد رحیمیان – روستای قرچه – شهرستان طبس
تکمیل کارگاه فنی هنرستان برونسی – آرین شهر
احداث مدرسه 1 کلاسه – روستای چاه موتور رضا – شهرستان نهبندان
احداث مدرسه رایان – روستای مهرک لاغره – شهرستان زیرکوه
احداث مدرسه 2 کلاسه – روستای جمال آباد – شهرستان سربیشه

خراسان رضوی
دبیرستان عارف ابوالحسن خرقانی – روستای حاجی آباد – شهرستان صالح آباد
خراسان شمالی
احداث کارگاه فنی – شیروان – اسفراین
احداث مدرسه رایان – روستای شاتوت- شهرستان مائه و سملقان

سمنان
احداث مدرسه محمد حسن کیانی و خانم بتول کاظمی
کرمان
بازسازی مدرسه مولوی – سلمانیه – شهرستان قلعه گنج
سیستان و بلوچستان
تعمیر و بازسازی دبستان پروین اعتصامی – روستای دسک – نیکشهر
احداث مدرسه ملک بخش پاکزاد – روستای مشاع هامون – شهرستان خاش
تکمیل سرویس بهداشتی و حمام دبیرستان شبانه روزی امام حسن- بنت- شهرستان نیکشهر

تلاش ما در موسسه پویا، بر این است تا در کنار فرزندان سرزمینمان در مناطق کم برخوردار، تا رسیدن به اهدافشان باشیم .

فهرست