فرهنگی-آموزشی

موسسه پویا همانطور که از نامش پیداست در کنار موضوع ساخت مدارس پرداختن به مسائل آموزشی و فرهنگی را در اهمّ فعالیت های خود قرار داده است. روش های نوین آموزشی، نیاز برقراری ارتباطات در دنیای جدید و دانستن مهارت های زندگی از جمله مواردی است که نیاز به برگزاری دوره های آموزشی را دو چندان کرده است. این موسسه با برگزاری دوره های آموزشی متنوع برای معلمین امیدا دارد در مرحله نخست این آموزش ها در روند زندگی و کار آنها موثر باشد و در نهایت انتقال به دانش آموزان در جامعه تسرّی پیدا کند.
علاوه بر این با تجهیز کتابخانه های مدارس امکان دسترسی آسان به دنیای بی انتها و شگفت انگیز کتاب را فراهم میکند. با این امید که اوقات فراغت دانش آموزان به بهترین نحو پر شود.
در جهت اهمیت دادن به موضع آموزش، کتب کمک درسی از ناشرین معتبر چون گاج، مبتکران، قلم چی و … تهیه و باتوجه به مقطع درسی و نیاز مدارس ارسال میشود.
فهرست