حرفه آموزی و توانمندسازی

مؤسسه پویا با هدف توانمندسازی و حرفه آموزی دانش آموزان مناطق محروم کشور، تلفیق آموزش تئوری و عملی را در دستور کارخود قرار داده است. پویا پس از ساخت مدارس در مناطق محروم، دانش آموزان را تشویق به حضور در کارگاه های حرفه آموزی می کند تا با این اقدام  بتواند قدمی در راستای توانمندسازی برداشته شود.

برای تحقق این هدف، پویا با ایجاد بستری جهت آموزش جوانان و تشویق آنان به آموزش این مهارت ها، توانسته گامی ارزنده در این مسیر بردارد. بهره گیری از شغل های خُرد محلی و آموزش صاحبان کار به دانش آموزان می تواند بستر مناسبی برای دانش آموزان محسوب شود تا در آینده ای نزدیک بتوانند به خوداتکایی نایل شوند. محصلان پسر در کارگاه های نجاری، تراشکاری، مکانیکی، کابینت سازی، قطعه سازی، داروخانه ها، و غیره مشغول به کار می‌شوند و دختران نیز دوره های خیاطی، بافتنی، سوزن دوزی کمک های اولیه و… را طی می‌کنند.

فهرست