تجهیز کارگاه شبکه و نرم افزار کامپیوتر هنرستان امام خمینی
طبس – خراسان جنوبی

هنرستان فنی و حرفه ای امام خمینی اولین مرکز فنی در شهرستان طبس است که فعالیت خود را از سال 1366 باتوجه به وجود ذخایر معدنی رشته معدن آغاز نموده است. با توجه به نیاز منطقه دو رشته الکتروتکنیک و ساختمان در این هنرستان به مرور زمان راه اندازی و تاکنون نیروهای زیادی را به بازار کار وارد نمود.

با توجه به علاقه و تمایل دانش آموزان به رشته های فنی خصوصا رشته کامپیوتر، در این هنرستان این رشته با پذیرش 18 هنرجو در سال تحصیلی جاری، در این هنرستان راه اندازی گردید؛ در همین راستا موسسه پویا بر آن شد تا تعدادی از کامپیوترهای به روز کارگاه را تامین نماید تا هنرجویان عزیز بتوانند سطح علمی خود را افزایش دهند.

فهرست