پروژه های عمرانی 

مدیران مؤسسه پویا به عنوان افرادی با تجربه در مدیریت و هدایت پروژه های عمرانی، در راستای تحقق اهدافشان با ایجاد تعامل و ارتباط با منابع در دسترس منطقه همچون مسئولین دولتی و غیردولتی و حضور در مناطق محروم نسبت به شناسایی و بررسی نیازهای منطقه اقدام می نمایند.

  • ساخت، توسعه و بازسازی مدرسه

جامعه ای پویا خواهد بود که تعلیم و تربیت افراد کشور در اولویت های برنامه ریزی یک کشور محسوب شود.ساخت و توسعه مدارس کشور از جمله مواردی است که می تواند اثراتی بلند مدت در آموزش یک کشور داشته باشد.از این رو مؤسسه پویا با شناسایی مدارس در مناطق محروم کشور شروع به ساخت و یا بازسازی این مدارس کرده است.وضعیت خشکسالی ویا نبود شغلی مناسب در برخی استان ها، پدیده مهاجرت را افزون نموده است.تجمع بیشتر مردم در حاشیه شهرها سبب پرجمعیت تر شدن کلاس های درس این مدارس شده است که گاهی مدارس امکان پاسخگویی جهت پذیرش دانش آموزان جدید را ندارند، نبود فضای آموزشی مناسب و کمبود کلاس درس از جمله مواردی است که توسعۀ مدارس در این مناطق را بیش از پیش با اهمیت کرده است.از این رو مؤسسه پویا، با شناسایی نیازهای مدارس، گامی به سوی توسعه و تکمیل این چنین مدارسی برداشته است.

  •  خوابگاه 

در روستاهای محروم و کوچک، به علت نبود مدرسه به ویژه مدارس مقاطع متوسطه و یا هنرستان، دانش آموزان از تحصیل باز می مانند و از آموزش مهارت های زندگی و حرفه ای نسبت به همسالان عقب می مانند. مؤسسه پویا با شناسایی و بررسی، اقدام به ساخت خوابگاه هایی در روستاهای بزرگ تر و دارای مدرسه کرده است. دانش آموزان از روستاهای مختلف با اقامت در این خوابگاه ها، فرصت برابر آموزشی را پیدا می کنند. آنان با اقامت درخوابگاه های شبانه روزی در طول هفته و برخورداری از تغذیه و سالن های مطالعه به صورت رایگان، می توانند فرصت ادامه تحصیل را پیدا کنند.

  •  سرویس بهداشتی

 فقدان سرویس های بهداشتی در مدارس از جمله مشکلاتی است که دانش آموزان بسیاری از مناطق کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و دیگر استان های کشور با آن روبرو هستند. کمبود امکانات بهداشتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی جسم و روان دانش آموزان اثر می گذارد. این موضوع بیش از آنکه یک موضوع بهداشتی باشد، یک موضوع انسانی است، زیرا، وجود امکانات بهداشتی حق هر دانش آموزی در کشور است. از همین رو، مؤسسه پویا  ساخت سرویس های بهداشتی در موارد لازم را در دستور کار خود قرار داده است ،تا قدمی در زمینه حمایت از دانش آموزان کشور برداشته شود.

  •  سالن چندمنظوره

 سالن های چندمنظوره در مناطق محروم کشور می تواند با چندین هدف دنبال شود. دانش آموزان در این مناطق ازامکاناتی مانند،فضای مناسب ورزشی، مطالعه و یا سالن های برگزاری همایش های فرهنگی و هنری محروم می باشند. مؤسسه پویا پس از بازدید از مناطق محروم کشور و ارزیابی موقعیت روستا و یا شهرستان،اقدام به ساخت سالن های چند منظوره می کند. سالن ها با هدف آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد شرایط مناسب برای ورزش و موارد استفاده متنوع ساخته می شوند.

  • هنرستان
هنرستان ها محلی مناسب برای آموزش تئوری فنون و ارتقای مهارت های عملی می باشد. هنرستان های فنی حرفه ای و کارودانش، دانش آموزان را آماده حضور در محیط کار می کند. آموزش مهارت های عملی و کاربردی، آنان را خوداتکا و مستقل پرورش می دهد. از همین رو مؤسسه پویا با شناسایی نیازهای مناطق محروم، اقدام به ساخت و یا توسعه و بازسازی این هنرستان ها در این مناطق کرده وبا تجهیز هنرستان ها قدمی در راستای آموزش تئوری و عملی  دانش آموزان کشور بر می دارد. بدیهی است آموزش های فنی کاربردی اثرات چند جانبه در زندگی یک دانش آموز و منطقه زندگی آنان خواهد داشت مثل اشتغال زایی ،از بین رفتن فقر،کم شدن مهاجرت و…
فهرست