احداث مدرسه قمر شمسیان در روستای میدر

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
99.90%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 44 پویا،مربوط میشود به  مدرسه حاجیه قمرشمسیان با تعداد 132 دانش آموز در مقطع دبستان بصورت مختلط در فضای آموزشی 90مترمربع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سیب سوران ، روستای میدر
 با توجه به نیاز به بازسازی توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در روستای میدر با جمعیت تقریبی 350نفر ،این پروژه آغاز و هم اکنون به افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©