عبدالله مقدم

رئیس هیات مدیره

عبدالله مقدم متولد سال ۱۳۲۳، پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته متالوژی در بسیاری پروژه های عمرانی ایفای نقش نموده اند. ایشان پس از سالها تجربه و فعالیتهای داوطلبانه در مناطق محروم کشور، در تاسیس موسسه پویا نفش اساسی داشته و هم اکنون در سمت رییس هیات مدیره در تشکل مدنی پویا قدم های ماندگاری در مناطق محروم برمی دارد.

حسن ماهوتچیان اصل

عضو اصلی هیات مدیره

حسن ماهوتچیان اصل در سال ۱۳۵۳ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از سالها تخصص و تجربه در فعالیت های عمرانی، توانستند از تخصص خود در حوزهای های جهادی و خیری به مناطق محروم کشور بهره برسانند. احداث و راه اندازی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و زیربنایی مانند مدرسه و هنرستان، خوابگاه، کتابخانه و دیگر مراکز فرهنگی از اهم فعالیتهای ایشان بوده است. ایشان پس از تاسیس موسسه پویا ، مدتی در سمت مدیرعامل و هم اکنون به عنوان نایب رئیس هیات مدیره موسسه پویا قعالیت می کند

محمود احسانی بنافتی

عضو اصلی هیات مدیره

محمود احسانی بنافتی متولد ۱۳۴۰ پس از تکمیل تحصیلات و سالها تجربه اندوزی در حوزه تعامل و ارتباطات، با اقداماتی ارزنده در مسیر خیر قدم برداشته و با کمک به ساخت و تعمیر مراکز آموزشی در استان های خراسان و سیستان و بلوچستان، و راه اندازی مراکز آموزشی غیرانتفاعی فعالیت کرده است، او در تاسیس موسسه مردم نهاد پویا همت نمود و هم اکنون در سمت خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره فعالیت می کند.

مژگان علیزاده سقرلو

عضو اصلی هیات مدیره

مژگان علیزاده سقرلو در سال ۱۳۵۱ در تهران متولد شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته مدیریت، در حوزه مدیریت و همچینین حضور فعالانه و داوطلبانه در موسسات خیریه دیگر، قدم های ارزنده ای در مسیر خیر و خدمت برداشته است. ایشان پس از سال ها تجربه در حوزه حمایت از جوانان و نوجوانان مناطق محروم کشور، یکی از پایه گذاران موسسه پویا بوده هم اکنون در سمت عضو اصلی هیات مدیره فعالیت می کند

احسان افسریان محصل

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

احسان افسریان سال ۱۳۵۲ در تهران به دنیا آمد. پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته بازرگانی به صورت فعالانه در تشکل های مدنی و موسسات غیرانتفاعی فعالیت داشته است. ایشان پس از تاسیس موسسه پویا، در سمت عضو اصلی و مدیرعامل در تشکل مدنی پویا ایفای نقش می کند.

محمدناصرموسوی

عضو علی البدل

محمدناصر موسوی متولد ۱۳۳۵ در تهران پس از تحصیل در رشته مهندسی معماری و کسب تجربه در فعالیت های عمرانی، پیوندی میان رشته تخصصی خود و امور انسان دوستانه ایجاد کرد. ایشان با حمایت از تعداد قابل توجهی از پروژه های عمرانی همچون احداث و بازسازی بناهای آموزشی و فرهنگی مناطق محروم و با سالها تجربه در دیگر تشکل های مدنی، هم اکنون در سمت عضو علی البدل هیات مدیره در موسسه پویا می باشد.

فهرست