مشارکت موسسه پویا در طرح کرونا را شکست می دهیم

موسسه پویا به عنوان موسسه ای مردم نهاد، حضور فعال و مشارکت جویانه در راستای کمک به همنوعان در شرایط بحرانی داشته است و از انجایی که ویروس کرونا هر روزه جان دهها هموطنمان را می گیرد و با توجه به اینکه  مصرف روزانه آب میوه های طبیعی  نقش به سزایی در سیستم ایمنی بدن ایفا می کند. موسسه پویا را بر آن شد تا با تهیه  آب میوه های طبیعی از جمله آب هویج و آب پرتقال و ارسال آن به بیمارستانهایی همچون مسیح دانشوری ، بوعلی و…  گامی در مسیر حمایت از بیماران مبتلا به کرونا بردارد.  تا کنون  پنج تن پرتقال و هویج  با مشارکت نیکوکاران و اعضای هیات مدیره موسسه پویا تهیه شده است.
فهرست