بازدید از کارگاه خیاطی ربابه شرکا

کارگاه ربابه شرکا در جوار مدرسه استثنایی واقع در شهر سیزوار در سال  ۱۳۹۶ به همت نیکوکار مدرسه ساز مهندس هاشمی به نام مادرشان  ربابه شرکا تاسیس و راه اندازی شد. هدف از تاسیس این مرکز آموزشی توانمند سازی کودکان و نوجوانان دختر توان یاب ذهنی و جسمی بوده که با مدیریت خانم رحیمی فعالیتهای موفقی را تاکنون داشته است. در این کارگاه مهارت های مختلف به دختران توان یاب بصورت عملی آموزش داده می شود و آنان را برای حضور در اجتماع با توانمند کردن مهارت های ارتباطی و اجتمایی همچنین افزایش اعتماد به نفس آماده می سازند.
روز ۸ آذر سال ۹۸ بالغ بر ۳۰ نفر از مدیران و نیکوکاران موسسه پویا  از این موسسه بازدیدی به عمل آورد. در ابتدا فیلمی از فعالیتها و موفقیتهای این موسسه برای مدعوین به نمایش گذاشته شد و فضای دلنشینی را برای مدعوین ایجاد کردند. بازدید از بخش های آموزش خیاطی و کارگاه تولیدی و بسته بندی  توسط مدعوین انجام شد. پس از بازدید،  در انتها همنشینی با کارآموزان و همصحبتی با آنان، باعث ایجاد شرایط همکاری متقابل را فراهم کرد. در این بازدید همیاران پویا   سفارش دوخت برای500 دست  لباس برای هنرجویان هنرستان و مدرسه همچنین پوشاک برای شب عید دانش آموزان نیازمند را دادند و کمک های مالی برای حمایت ازفعالیتهای مدرسه نمودند.
فهرست