بازدید از خوابگاه شبانه روزی غفوری

شهرستان بردسکن دارای جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر می باشد که جزو شهرستانهای خراسان رضوی محسوب می شود، با وجود استعدادهای نهفته در این شهرنیازمند ایجاد فضاهای آموزشی و حمایتی جهت شکوفایی نیازهای جوانان و نوجوانان این شهر شناسایی شده است. خوابگاه غفوری از جمله مراکزی است که توسط سرکار خانم شیرین موسوی ساخته شده تا بتواند شرایط آموزش بهتری را برای دختران دبیرستان این شهرستان فراهم کند. دختران نوجوان که در روستاهای بردسکن امکان تحصیل به علت دوری مسافت به مدرسه را ندارند، با اقامت در این خوابگاه امکان تحصیل را کسب  کرده اند.
موسسه پویا  روز پنجشنبه مورخ ۷ آذر سال ۱۳۹۸ از این موسسه بازدیدی به عمل آورد. مدیران این موسسه و اعضای تیم همراه،  پس از حضور در این خوابگاه با استقبال گسترده دانش آموزان  روبرو شد و در ادامه از تمامی بخش های خوابگاه غفوری بازدید به عمل آورد. موسسه پویا با توجه به درخواست دانش آموزان و مربیان  وسایل ورزشی و آموزشی از جمله میز پینگ پنگ همراه  یک جفت راکت و توپ – یک جفت راکت بدمینتون با توپ – یک عدد شطرنج به دانش آموزان خوابگاه اهدا نمودند. اهدا یکدستگاه چرخ خیاطی صنعتی به هنرستان  برای کمک به تامین درآمد ازطریق تولید مورد توافق اعضا پویا قرار گرفت .
از نیازهای دیگر خوابگاه تهیه کمد های شخصی برای اتاقها و جا کفشی درساختمان خوابگاه بود که  قول ساخت و ارسال آن به خوابگاه را داده شد.
فهرست