همراهان گرامی؛

موسسه پویا برای ارائه خدمات بهتر به مردم مناطق محروم کشورمان درصدد جذب نیروهای دلسوز می باشد . افرادی با تخصص های متنوع می توانند برای ادامه مسیر کار خیر، یارو مددکار ما باشند. نیروهای داوطلب می توانند پس از تکیمل فرم داوطلبی به صورت حضوری در موسسه پویا و تکمیل فرم آمادگی خود را برای فعالیت داوطلبانه اعلام نمایند.
 نیکوکاران همچنین می توانند برای حمایت از پویا برای ساخت و یا بازسازی مراکز آموزشی، فرهنگی و همچنین کارافرینی، مهارت آموزی و… کمک های نقدی خود را به شماره حساب موسسه واریز نمایند، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با روابط عمومی موسسه پویا تماس بگیرید.
فهرست