مفتخریم اعلام کنیم که پروژه پیشنهادی موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر” با عنوان راه اندازی نیروگاه خورشیدی در هنرستان با هدف توسعه پایدار،

در رقابت انرژی گلوب ۲۰۲۲ که توسط بنیاد جهانی انرژی برگزار میگردد، به عنوان طرح قابل تقدیر ،برگزیده شد.

در همین راستا،طی مراسمی در روز یک شنبه ،25م اردیبهشت ماه ،در جزیره کیش از نماینده موسسه تقدیر بعمل خواهد آمد.
برای ادامه مسیر دلگرم به همراهیتان هستیم

فهرست