۱۰ درصد خیرین مدرسه ساز خارج کشور در خراسان رضوی مدرسه می سازند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی گفت: ۱۰ درصد خیرین مدرسه سازی مقیم خارج کشور در خراسان رضوی مدرسه می سازند.

جاسم حسین پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر هزار خیر ایرانی مقیم خارج از کشور در امر مدرسه سازی در کشور کمک می کنند که ۱۰ درصد این نیکوکاران معادل ۱۰۰ نفر کمک های خود را به استان خراسان رضوی ارائه می دهند.

وی اضافه کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی که نخستین مجمع در کشور است و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز کرده، هم اکنون دارای بیش از سه هزار و پانصد خیر مدرسه ساز است که عضو مجمع هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی گفت: خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی طی سال گذشته هزار میلیارد ریال و امسال نیز همین حدود تعهد مدرسه سازی داده اند که از سال گذشته تاکنون بیش از ۷۰ درصد تعهداتشان محقق شده است.

حسین پور افزود: خراسان رضوی سال گذشته با بهره برداری از بیش از هزار کلاس درس جدید از این حیث رتبه اول کشور را کسب کرد.

استان خراسان رضوی حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دانش آموز، ۱۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه با بیش از ۵۴ هزار کلاس درس را داراست.

فهرست