احداث دبستان 3 کلاسه مرحومه فاطمه مشهدی ابوالقاسم با تعداد 130دانش آموز بصورت مختلط در فضای آموزشی 190مترمربع به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه روستای دیزقند.
با توجه به مهاجرت به حاشیه شهر تربت ، توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم خانواده علایی گوهر در روستای دیزقند با جمعیت تقریبی 950 نفر در دی ماه 1399 شروع به ساخت و اکنون در مرحله گود برداری می باشد.

فهرست