کمپین تامین کتاب درسی

 

فراهم آوردن امکانات آموزشی برای مناطق کم برخوردار، اصلی ترین گام در دستیابی به عدالت آموزشی است. موسسه پویا در این ارتباط اقدامات شایانی با همیاری و مساعدت نیک اندیشان انجام داده که می توان به فراهم آوردن تجهیزات و اقلام گوناگون آموزشی برای هنرستان های فنی و مدارس و همچنین اهدای کتب آموزشی به دانش آموزان مناطق کم برخوردار، اشاره نمود.

به گزارش روابط عمومی موسسه پویا، همیاران فرهنگ و هنر اهدای کتب درسی به مناطق کم برخوردار استان های: خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، لرستان و سیستان و بلوچستان پویشی است که موسسه پویا هم زمان با شروع سال تحصیلی آغاز و در این اقدام انسان دوستانه سهیم بوده است.

در آغاز این سال تحصیلی هستند دانش آموزانی که به واسطه عدم استطاعت مالی والدین از داشتن کتب درسی محروم بوده و این خود عاملی است برای بی انگیزگی در ادامه تحصیل و نهایتا ترک تحصیل.

هریک از ما با تقبل هزینه کتاب های درسی یک دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در تعیین سرنوشت دانش آموزان – به عنوان سرمایه های انسانی سرزمینمان – سهیم خواهیم بود.

مقطع دبستان: 47.000 تومان

مقطع متوسطه اول: 87.000 تومان

مقطع متوسطه دوم: 118.000 تومان
لینک آپارات:https://zaya.io/tgb2w

فهرست