این مدرسه در فضایی به مساحت ۲۵۰ متر مربع،در روستای نقاب – خلیل آباد – کاشمر – خراسان رضوی در حال ساخت می‌باشد
‌پیش‌بینی می‌شود تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره برداری گردد

فهرست