پیشرفت پروژه ساخت مدرسه 3 کلاسه

پیشرفت پروژه ساخت مدرسه 3 کلاسه
روستای نردین – شهرستان میامی – استان سمنان

این مدرسه،به مدت 2 سال به علت عدم بودجه مالی متوقف گردیده بود.
در تیر ماه سال 1401 ،به همت بانی محترم و اجرای موسسه،عملیات ساخت آغاز و هم اکنون تا 60% پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

فهرست