پیشرفت پروژه ساخت دبیرستان دوره اول هانی کبریت چی
روستای صولابست –سربیشه -خراسان جنوبی

روستای صولابست در 45 کیلومتری شهر ستان سربیشه و 112 کیلومتری شهرستان بیرجند قرار دارد و یکی از محروم ترین روستاهای استان به شمار می رود .
این مدرسه به دلیل نیاز منطقه و افزایش جمعیت روستا، در فضایی به مساحت139 متر مربع،به همت بانی این پروژه و اجرای موسسه پویا در حال ساخت می‌باشد
‌پیش‌بینی می‌شود،این پروژه ، تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره برداری گردد

فهرست