پیشرفت ساخت پروژه مدرسه 3 کلاسه روستای نردین – استان سمنان 

پیشرفت پروژه ساخت مدرسه ۳ کلاسه
روستای نردین – شهرستان میامی – استان سمنان

این پروژه که قبلا خبر احداث آن را منتشر کردیم، هم اکنون به مرحله نصب پنجره ها و تکمیل فضای داخل رسیده است.

دانش آموزان این روستا، تا آغاز سال تحصیلی جدید در فضای جدید مشغول به تحصیل خواهند شد.

فهرست