پویش تهیه نوشت افزار در موسسه پویا

کار بسته بندی بسته های نوشت افزار،برای دانش آموزان نیازمند استان های سیستان و بلوچستان،خراسان های شمالی،رضوی وجنوبی ،کرمان،لرستان،ایلام و گلستان در موسسه پویا آغاز گردید و. طی چند روز آینده آماده ارسال به این مناطق خواهد شد .

فهرست