حضور مدیر عامل موسسه پویا ،همیاران فرهنگ و هنر در همایش روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

روز شنبه،22 مرداد ماه، همایش روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی ،با حضور وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار گردید .
محمد عباسی ، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این مراسم که از مدیر عامل موسسه پویا نیز دعوت به عمل آمده بود،
با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ الی ۸۰ هزار تشکل مردمی ثبت شده در کشور داریم؛ افزود: فعال سازی ظرفیت این نهاد می تواند کمک بزرگی به ارتقای مشارکت اجتماعی و در نتیجه آن سرمایه اجتماعی در کشور داشته باشد.

عباسی ادامه داد: افرادی که نسبت به جامعه و اجتماع دغدغه دارند و علاقمند پیشرفت آنند، باید مورد تکریم و حمایت واقع شوند و برگزاری این همایش با همین منظور تکریم از اقدامات خوب و انسان دوستانه فعالان عرصه اجتماعی است.

فهرست