نمونه لوازم تحریر تهیه شده برای کمپین لوازم تحریر

طرح جمع آوری لوازم تحریر برای دانش آموزان مناطق محروم کشور همچنان ادامه دارد. تاکنون اطلاعات دانش آموزان چندین مدرسه در روستاها و شهرستان های سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان به دست ما رسیده است.
همزمان با دریافت اطلاعات دانش آموزان و دسته بندی آنها بر اساس مقطع تحصیلی، با جذب خیرین نیک اندیش که در حوزه لوازم تحریر فعالیت دارند توانستیم تعدادی لوازم مدرسه تهیه کنیم. اما همچنان به کمک بیشتری از سوی شما عزیزان نیاز داریم.
برای شرکت در این طرح اینجا کلیک کنید.

فهرست