مهسا ترابی ورزشکار مدال آور ایران در جمع معلمان بردسکن

مهسا ترابی عضو هیات امنا موسسه پویا و از ورزشکاران مدال آور بین المللی دو و میدانی، همراه مدیران موسسه پویا در سفر به شهرستان های بردسکن، قائن و درمیان با مدیران و مربیانِ ورزش مدارس مذکور بطور جداگانه جلسه برگزار کردند.
این جلسات با هدف شناخت نیازهای ورزشی دانش آموزان شهرها و روستاها و شرایط منطقه ای و جغرافیایی مذکور تشکیل شد.
آموزش مجازی در زمینه ورزش و برگزاری مسابقات برای نوجوانان و جوانان روستایی از جمله موارد مورد توافق در این سفر بود.
یافتن استعداد های درخشان ورزشی از مناطق محروم و دوردست از دیگر اهداف این سفر بود. شهرستان های مذکور در استان های خراسان رضوی و جنوبی هست.
در این سفر از کویر لوت نیز بازدید بعمل آمده و برای برگزاری مسابقات بین المللی دو و میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست