منطقه شش پایتخت مجری طرح مسئولیت های اجتماعی در حوزه مدرسه سازی شد

محمدرضا قربانی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز تهران در این جلسه با تأکید بر اینکه منطقه شش شهر تهران کانون استقرار مراکز دولتی و وزارتخانه های بزرگی چون نفت، صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و چهار دانشگاه مهم کشور از جمله دانشگاه تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و خوارزمی است می تواند به عنوان حوزه اصلی طراحی مدل استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) باشد و از سوی دیگر وجود مراکز مرتبط با فعالیت های دانشگاهی در این منطقه ظرفیت های اختصاصی منطقه را در این حوزه برجسته نموده است.

مدیرعامل مجمع گفت: با انتخاب دبیر ثابت نمایندگی امکان فعال شدن ظرفیت های منطقه بیش از پیش فراهم می آید. در این جلسه نعمت بنی آدم رئیس هیات مدیره مجمع به صورت ارتباط تصویری در جلسه حضور داشت و اعلام کرد، مجمع تهران از فعالیت های منطقه برای جذب خیرین جدید استقبال خواهد کرد.

نظریان مدیر منطقه 6 تهران در این جلسه گفت: منطقه 6 تهران دارای 85 فضای آموزشی با 32 هزار نفر جمعیت دانش آموزی است که به لحاظ علمی رتبه اول تهران را دارا می باشد.

وی افزود: مشکلات اصلی فضاهای آموزشی منطقه وجود خانه مدرسه ها و فرسودگی مدارس است که تلاش داریم برطرف شود. 55درصد مدارس غیر دولتی و45 مدارس دولتی است.

ساخت کلیپ مستند و جذاب از فرسودگی و نیازمندیهای منطقه به فضاهای آموزشی، تهیه آلبوم از مدارس فرسوده منطقه آماده واگذاری به خیرین برای ساخت مدارس جدید، تعامل با مجمع در حوزه اطلاع رسانی فعالیت خیرین در شبکه های اجتماعی، اطلاع رسانی در سایت منطقه و تبادل لینک، همکاری با خبرنگاران منطقه عضو کانون خبرنگاران مجمع، تدوین طرح استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) در جهت فعال سازی جذب خیرین از طریق مذاکره و تعامل با وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و سایر ظرفیت های سازمانی و دانشگاهی منطقه، برگزاری جلسات منطقه هر دو هفته یکبار و… از مصوبات این جلسه بود.

فهرست