به  گزارش روابط عمومی موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر”، با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی و موسسه پویا ساخت یک باب مدرسه به اتمام رسید.

بر پایه این گزارش، این مدرسه 1 کلاسه در فضایی به مساحت تقریبی 54 متر مربع شامل یک کلاس با 30 متر مربع مساحت، یک اتاق مدیر و یک چشمه سرویس بهداشتی در روستای کم برخوردار کله سفید در شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی واقع شده که پیشتر از داشتن فضای آموزشی محروم بوده است.

هزینه ساخت این مدرسه ابتدایی با ظرفیت پذیرش ١٥ تا  ١٨ دانش آموز پایه های اول تا ششم بالغ بر ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال برآورد شده است.

خاطر نشان می سازد موسسه پویا در سطح استان خراسان جنوبی طی سال گذشته در ۳ پروژه با ۸ کلاس درس و ۲ باب کارگاه هنرستانی مشارکت نموده که تمامی این فضاها آماده بهره برداری می باشد.