دریافت دو لوح تقدیر از طرف مهر اله رخشانی، معاون وزیر و رئیس سازمان، و حمید ملانوری شمسی، استاندار خراسان جنوبی، جهت قدر دانی از تلاش های بی منت و مسمتر موسسه پویا با هدف برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور.

فهرست