فعال کردن ظرفیت بازار تهران اولویت اصلی منطقه در جذب خیرین جدید

جلسه بررسی ظرفیت های خیری منطقه 12 شهر تهران با حضور مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران، شاه منصوری مدیر آموزش و پرورش منطقه 12 تهران ، علی محمد ابویی مسئول نمایندگی مجمع در این منطقه، محسن نجم آبادی عضو مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران و مدیران داخلی منطقه 12 آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران، دراین جلسه بازار تهران به عنوان ظرفیت اختصاصی منطقه، مصوب و فعال کردن این ظرفیت در دستور کار قرار گرفت.

معرفی دبیر ثابت نمایندگی از هفته آینده، رفع مشکل مجوز ساخت مدارس منطقه با ادارات اوقاف، میراث فرهنگی و شهرداری تهران، فعال کردن ظرفیت های خیری بازار تهران در این منطقه از  جمله مصوبات این جلسه بود.

گفتنی است، منطقه ۱۲ دارای ۱۵۰ مدرسه دولتی و ۱۰۰ مدرسه غیردولتی است و دراین منطقه ۲۰ مدرسه خیرساز وجود دارد.

فهرست