به گزارش روابط عمومی موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر”، در راستای: شناسایی استعدادها، رشد و ارتقاء سطح توانایی و توان مندی این افراد از طریق مهارت آموزی و همچنین حمایت از افراد کم برخوردار و آسیب پذیر و ایجاد زمینه بهره مندی آحاد جامعه از آموزش های مهارتی و بستر سازی برای ایجاد اشتغال پایدار، تفاهم نامه همکاری میان موسسه پویا و اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان سیستان و بلوچستان منعقد شد.

از جمله اهداف این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • توسعه و ارتقاء سطح همکاری دوجانبه به منظور فراهم کردن امکان کسب مهارت و حرفه آموزی منتج به اشتغال مولد
  • کمک به اشتغال پذیری و تسهیل ورود به بازار کار جامعه هدف
  • ترغیب جوانان به فراگیری مهارت های شغلی با هدف بهره مندی از فرصت توسعه مهارت های فردی و کمک به بهبود وضعیت شغلی
فهرست