طرح سراسری تهیه سمعک برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار

به گزارش روابط عمومی موسسه پویا، همیاران فرهنگ و هنر طرح سراسری تهیه سمعک برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان های: خراسان رضوی، جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان آغاز شد.
بنابراین گزارش در مناطق کم برخوردار، امکان شنوایی سنجی اهالی وجود نداشته و خانواده ها قادر به تهیه سمعک برای فرزندان خود نیستند. درنتیجه روند سلامت دستگاه شنوایی قشر دانش آموز با مشکل کم شنوایی و بعضا ناشنوایی همراه خواهد شد. معضلی که فرایند یادگیری این افراد را با اخلال مواجه ساخته و در بسیاری از مواقع باعث ترک تحصیل یا ضعیف شدن دانش آموزان در امور آموزشی می شود.
در این راستا “طرح سراسری تهیه سمعک برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان های هدف” برای 10 دانش آموز تا پایان سال جاری در دستور کار موسسه قرار گرفت.
با تشکر و سپاس از همیار ارجمند، سرکارخانم دکتر بهار غفوری که با اهدای مبلغ 110 میلیون تومان به موسسه، هزینه تهیه سمعک برای این تعداد دانش آموز را متقبل شد.
فهرست