طرح حمایت از دانش آموزان استثنائی

موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر” علاوه بر ساخت وبازسازی فضاهای آموزشی (مدارس،هنرستان و کارگاه های هنرستانی )،حمایت و ارتقای سطح آموزش دانش آموزان و معلمان،در طرح جدید خود ،اقدام به حمایت از دانش آموزان استثنائی نموده است .

با توجه به بازدید تیم پویا از آموزشگاه استثنایی شهید حکمت(بیرجند – خراسان جنوبی) در اردیبهشت ماه 1401 و نیازسنجی های انجام شده ،تصمیم بر برگزاری برنامه های درمانی – تفریحی برای این دانش آموزان گرفته شد،در نتیجه این اقدام،علاوه بر سلامت جسم آنها ،سلامت روحشان نیز ارتقا می یابد

موسسه پویا،با توجه به بودجه محدود خود،این طرح را شروع نموده و برای تداوم این اقدام و برگزاری آموزش های تخصصی،نیاز به همیاری شما عزیزان دارد

همانطور که می دانیم کوکانی به عنوان کودکان استثنائی ،به خدمات آموزشی ویژه توجه و حمایت گسترده نیاز دارند،تا از تمام استعداد خود استفاده کنند ؛و این حمایت در سلامت جسم و روانشان تأثیرگذار باشد

فهرست