احداث و تجهیز سرویس بهداشتی مدارس منطقه قلعه گنج استان کرمان

به گزارش روابط عمومی موسسه پویا همیاران، فرهنگ و هنر تجهیز سرویس‌های بهداشتی در 31 باب مدرسه منطقه قلعه گنج واقع در جنوب استان کرمان در دستور کار موسسه قرار دارد.
تجهیز این تعداد سرویس بهداشتی تا پایان تابستان و هم زمان با شروع سال تحصیلی مدارس به اتمام خواهد رسید تا دانش آموزان مناطق کم برخوردار از امکان زندگی سالم و به دور از بیماری ها را در محیط آموزش خود بهره مند باشند.
هم اکنون این طرح با عنوان “پیشگیری و کنترل از بیماری کووید – 19 در مدارس مناطق کم برخوردار” با مشارکت سازمان ملل متحد و توسط موسسه پویا در حال اجراست.
ایمن سازی مدارس (روشویی ها و سرویس های بهداشتی) ارتباطی تنگاتنگ با سلامت دانش آموزان داشته و این مهم در شرایطی است که برخی مدارس در کشور فاقد تجهیزات بهداشتی هستند. فضاهای آموزشی از جمله مکان‌هايي است که در بهداشت عمومي دانش‌آموزان و پیشگیری از بیماری کووید – 19 در مناطق کم برخوردار، نقشی حائز اهمیت دارد.
موسسه پویا در منطقه قلعه گنج واقع در جنوب کرمان علاوه بر طرح تجهیز سرویس های بهداشتی، اقدام به آموزش های بهداشتی در زمینه های: بهداشت عمومی و بهداشت در زمینه پیشگیری از بیماری کووید – 19 نموده است. این در حالی است که آموزش اصول بهداشتی در چنین مدارسی مثمر ثمر نخواهد بود تا زمانی که امکانات لازم برای رعایت اصول بهداشتی – به عنوان پیش شرط – وجود داشته باشد. لذا ایجاد محیط بهداشتی مناسب همراه و درکنار آموزش های صحیح، مکمل یکدیگر خواهند بود.
خاطر نشان می سازد هزینه احداث هر چشمه سرویس بهداشتی در مناطق کم برخوردار روستایی بالغ بر 180 میلیون ریال برآورد می شود.
فهرست