سفر تیم موسسه پویا جهت بازدید و افتتاح پروژه ها

تیم موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر” نخستین سفر خود را در سال جدید به منظور افتتاح و تجهیز فضاهای آموزشی  ،بازدید از پروژه های در حال ساخت و نیازسنجی مدارس و هنرستان ها از روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک،به مقصد .استان های خراسان رضوی و جنوبی به مدت 5 روز ،  آغاز نمود

طی این سفر پنج روزه ،10 پروژه عمرانی ساخت فضای آموزشی (مدرسه و کارگاه هنرستانی)افتتاح گردید .این پروژه ها شامل :

دبستان شش کلاسه البرز( روستای قازقان – رضویه – خراسان رضوی )

دبستان شش کلاسه راه دانش (روستای گاو برج – رضویه – خراسان رضوی)

دبستان احمد عابدینی (روستا ی باغمیان – تربت حیدریه – خراسان رضوی)

دبستان پروین اعتصامی (ریوش- کوهسرخ – خراسان رضوی)

دبستان نیکی (سعدالدین – خلیل آباد – خراسان رضوی)

دبستان مریم موسوی ره پیما(اسدیه – فردوس – خراسان جنوبی)

دبستان زهرا (آرین شهر – قائن – خراسان جنوبی )

کارگاه فنی ابوالقاسم رفتاری (قائن – خراسان جنوبی)

کارگاه فنی مرحوم فرهائ عباسی (اسدیه درمیان – خراسان جنوبی)

دبستان مرحوم علی الوندی (دهنو – بیر جند – خراسان جنوبی )

 :تجهیز  کارگاه های هنرستانی شامل

سه کارگاه طراحی و دوخت ،2 کارگاه موتور و برق خودرو،2 کارگاه برق ،1 کارگاه مکانیک خودرو  و یک کارگاه صنایع غذایی به نام کارگاه پویا

بازدید از روند ساخت 6 پروژه ساخت فضای آموزشی

بازدید از 11 مدرسه و هنرستان در این دو استان به منظور نیازسنجی جهت فراهم نمودن امکانات لازم

در این سفر طی ملاقات هایی که بین مدیران موسسه پویا و آموزش و پرورش و سازمان نوسازی صورت گرفت ،بر لزوم هر چه بیشتر ،فراهم نمودن امکانات آموزشی از قبیل فضای مناسب و تجهیزات به روز برای دانش آموزان و هنرجویان در حد امکانات موسسات خیریه ،تأکید شد

فهرست