سفارش عینک در ادامه طرح بینایی سنجی

همانگونه که اطلاع دارید مدتی پیش طرح بینایی سنجی در مناطق محروم آغاز شد.

پس از پایان بینایی سنجیِ دانش آموزان در زاهدان و فردوس و بردسکن، مشخصات بچه ها به همراه نسخه چشم پزشک به دست ما رسید.


روز گذشته طبق صحبتی که قبلا با یک خیّر عینک ساز داشتیم، نسخه دانش آموزان در احتیار ایشان قرار گرفت و قرار است با قیمت بسیار مناسب عینک ها را تهیه کرده و به دست ما برسانند.

فهرست