سری دوم عینک های کمپین بینایی سنجی آماده شد

انسان خوشبخت نمی شود اگر
برای خوشبختی دیگران نکوشد

در ادامه کمپین بینایی سنجی و تهیه عینک برای دانش آموزان مناطق محروم، سری دوم نسخه های چشم پزشکی بچه های مناطق فردوس، بردسکن و زاهدان در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان در اختیار عینک ساز قرار گرفت.
با همیاری شما عزیزان، سری جدید عینک ها نیز آماده ی ارسال شد.

فهرست