به گزارش روابط عمومی موسسه “پویا، همیاران فرهنگ و هنر”؛ در راستای تجهیز کارگاه های هنرستان، موسسه پویا از ابتدای سال جاری نسبت به خرید 5 دستگاه موتور زنده (روشن) برای استان های: سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی اقدام نموده است.

موتورهای تحویلی موسسه پویا به هنرستان ها عبارتند از:

٢ دستگاه موتور بنزینی قایق صیادی ٤٨ و  ٥٥ یاماها تحویل به هنرستان محمد امین – بریس به ارزش ٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

١ دستگاه موتور بنزینی ١٨٠٠ سی سی دوگانه سوز همراه با ECU و محور چرخ (اکسل) تحویل به هنرستان بهشتی – سرایان به ارزش  ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ریال

١ دستگاه موتور بنزینی ١٨٠٠ سی سی دوگانه سوز همراه با ECU و محور چرخ (اکسل) تحویل به هنرستان امام حسین – خلیل آباد به ارزش ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ریال

١ دستگاه موتور بنزینی ١٨٠٠ سی سی دوگانه سوز همراه با ECU و محور چرخ (اکسل) تحویل به هنرستان قویم – فردوس به ارزش ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ریال

مساعدت و کمک هریک از همیاران در تجهیز هنرستان ها، گامی ارزنده در مهارت آموزی و زمینه اشتغال آینده هنرجویان را فراهم خواهد ساخت.

فهرست