خرید و نصب سیستم های کامپوتر برای هنرستان ها

همانطور که در گذشته گزارش دادیم،بسیاری  از هنرستان ها با کمبود تجهیزات کارگاهی مواجه هستند،و به جای اینکه درس ها را به صورت  عملی فرا بگیرند،مربی ها مجبور به  آموزش دروس به صورت تئوری هستند.از جمله این رشته ها،رشته کامپیوتر در هنرستان هاست.

موسسه پویا،با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی برای کارگاه کامپیوتر ۲هنرستان سیستم های مورد نیاز  را،به ارزش 200،000،000تومان ،خریداری و نصب نموده است؛و طی چند روز آینده به هنرستان های مورد نظر ارسال خواهد شد.

فهرست