در آستانه سال نو، معاون سفیر سوئیس آقای کیم سیتزلر به همراه خانم میلانکا پریک، مهمان موسسه پویا بودند و با فعالیت های مختلف موسسه آشنا شدند.

بحث و بررسی جهت همکاری موسسه پویا و سفارت سوئیس برای پیشبرد هرچه بهتر زمینه های همکاری جهت رسیدن به اهداف، از جمله ساخت و تجهیز مدارس مناطق محروم صورت گرفت و در انتها کارت های تبریک سال نو به ایشان تقدیم شد.

فهرست