آقایان ناظری و آبیار رئیس و معاون اداره اموزش و پرورش شهرستان فردوس، با حضور در مؤسسه پویا همیاران فرهنگ و هنر ،با آقای افسریان مدیرعامل در مورد همکاری مشترک،گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این دیدار مسؤولین آموزش و پرورش فردوس ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های دانش آموزان فردوس به رتبه های بالای کشوری که آنان کسب کرده اند اشاره کردند؛و خواستار مساعدت مؤسسه پویا در جهت معرفی و ارتقای توانمندیهای آنان شد.

آقای افسریان به رسالت مؤسسه پویا در یاری دانش آموزان مناطق کم برخوردار تاکید و قول همه گونه همکاری را داد.

فهرست