روز ششم اسفند ماه سال جاری، در محل موسسه پویا جلسه ای با قهرمان دونده برگزار گردید. مهسا ترابی به عنوان دونده قهرمان در مسابقات ملی و بین الملی و برگزار کننده مسابقات دومیدانی در سطح کشور و فعال در حوزه ورزش بانوان و دانش آموزان مناطق محروم، پس از مراجعه و طی جلسه ای  با مدیران و مسئولین موسسه پویا، آمادگی خود را جهت همکاری داوطلبانه با این موسسه اعلام کردند.

فهرست