تکمیل سرویس بهداشتی دبیرستان شبانه روزی امام حسن

بنت – نیک شهر – سیستان و بلوچستان 

سرويس‌هاي بهداشتي مدارس از جمله مکان‌هايي است که در بهداشت عمومي دانش‌آموزان و در نتيجه چگونگي سلامت آنها موثر است. رعايت اصول بهداشتي در ساخت و پس از آن چگونگي استفاده از اين سرويس‌ها از ضرورت‌هايي است که هنگام ساخت يا بازسازي مدارس بايد به آن توجه شود. در نظر گرفتن برخي نکات کوچک به بهسازي سرويس‌هاي بهداشتي مدارس کمک مي‌کند.

بسياري از مدارس قديمي با ساختمان‌هاي کوچک و غيربهداشتي که اغلب خانه‌هاي استيجاري است، در شهرها و روستاها وجود دارند که موجد مشکلات فراواني است. در چنين مدارسي تعداد توالت و دست‌شويي کمتر از حد معمول بوده و تسهيلات موجود از نظر بهداشتي در وضع بسيار ابتدايي قرار دارد. در چنين مدارسي، آموزش اصول بهداشتي زياد مثمر ثمر نخواهد بود زيرا دانش آموزان افکار غلط و عادات مضر را به سهولت مي‌آموزند که اصلاح آنها با وجود مساعي مربي و کارمندان بهداشت بسيار مشکل خواهد بود. مثلا وقتي به دانش آموز گفته مي‌شود که بايد پيش از صرف غذا و پس از خروج از توالت دست خود را بشويد ولي تسهيلات لازم براي شستن دست در اختيار وي قرار ندارد، به‌طور مسلم در ايجاد چنين عادتي موفقيتي به‌دست نخواهد آمد. از اين رو ايجاد محيط بهداشتي مناسب همراه با تعليمات صحيح مکمل يکديگر خواهد بود.

تلاش ما در موسسه پویا، بر آن است تا با همیاری شما در ارتقاء سطح بهداشت و اموزش دانش آموزان به طور همزمان بکوشیم .

فهرست