تکریم از خیرین مدرسه ساز سیستان و بلوچستان

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز با هدف تکریم از خیرین فعال در استان سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شیرزادی مدیر کل مشارکتهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این جشنواره گفت: متراژ سرانه­ی آموزشی دانش آموزان سیستان و بلوچستان نسبت به کشور پایین تر است که نیاز است برای رفع این مشکل همه مسئولین و خیرین تلاش کنند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز سیستان و بلوچستان نیز گفت: سیستان و بلوچستان کمترین سرانه ی مدرسه را در کشور دارد و باید برای رفع این نقص، بیش از 10 هزار کلاس درس با اعتبار 1000 میلیارد تومان، ساخته شود.

راشکی همچنین با توجه به وجود بیش از 6 هزار کلاس ناایمن در سطح استان افزود: خیرین مدرسه ساز سیستان و بلوچستان با مشارکت بیش از 70 درصدی خود با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، پارسال حدود 600 کلاس جدید و استاندارد، در استان احداث کردند.

وی گفت: خیرین مدرسه ساز سیستان و بلوچستان بیشترین کلاس را در کشور تحویل آموزش و پرورش دادند.

راشکی اظهار داشت: بیش از 100 خیّر استانی و غیراستانی در این جشنواره شرکت کردند.

فهرست