تولید و دوخت ماسک با چرخ خیاطی اهدایی از طرف موسسه پویا

در راستای مبارزه با ویروس کرونا، در هنرستان شهید غفوری واقع در شهر بَردِسکَن در استان خراسان رضوی، دوخت و تولید ماسک جهت آماده سازیِ پک بهداشتی، با استفاده از چرخ اهدایی موسسه ی پویا به این هنرستان آغاز شد.

فهرست