به گزارش روابط عمومی موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر” در دیدار محمود روشندل مدیر آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد از توابع خراسان رضوی باتفاق صادق صدیقی معاون پشتیبانی این اداره از موسسه پویا، گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های موسسه در سطح شهرستان خلیل آباد ارائه شد.

بنا بر این گزارش آخرین وضعیت پروژه های ساخت و بازسازی 26 کلاس درس در مدارس مناطق و روستاهای کم برخوردار منطقه خلیل آباد توسط موسسه پویا تا پاییز 1400 عبارتند از:

  • مدرسه 6 کلاسه نیکی – روستای سعد الدین: خاتمه و تکمیل پروژه
  • توسعه مدرسه 2 کلاسه صدیقی – خلیل آباد: خاتمه و تکمیل پروژه
  • سرویس های بهداشتی مدرسه 4 کلاسه فاطمه قلی زاده – روستای تکمار: خاتمه و تکمیل پروژه
  • آسفالت و محوطه سازی مدرسه – روستای تکمار: خاتمه و تکمیل پروژه
  • مدرسه 4 کلاسه دکتر شرفی: تکمیل سقف و دیوار پروژه
  • مدرسه 4 کلاسه – روستای نقاب: پروژه در مرحله ستون
  • مدرسه 6 کلاسه – روستای نقاب: پروژه در مرحله ستون
  • مدرسه 4 کلاسه – روستای تکمار: پروژه در مرحله اسکلت
فهرست