تهیه 1427 دوره کتاب درسی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی استان های کم برخوردار

به گزارش روابط عمومی “موسسه پویا، همیاران فرهنگ و هنر” در مناطق کم برخوردار استان های: خوزستان، خراسان جنوبی و کرمان پویش تهیه و توزیع کتاب های درسی توسط موسسه برگزار شد.
در این پویش، همیاران پویا با مشارکت فعال خود برای 1427 دانش آموز مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و همچنین هنرستان در مدارس مناطق کم برخوردار استان های هدف، کتاب تهیه کردند.

علاوه بر دانش آموزان نیازمند،115 دانش آموز تبعه کشور افغانستان مشغول به تحصیل در ایران نیز با این پویش از کتاب درسی بهره مند شدند.

ارزش ریالی کمک های مالی جمع آوری شده در تامین این حجم از کتاب های درسی 963885000 ریال برآورد شده است.

با هدف شفاف سازی و آگاهی نیک اندیشان، تصویر جدول تامین هزینه کتاب درسی موسسه پویا به تفکیک منطقه جغرافیایی، درج شده است.

 

 

 

فهرست