به همت تیم اعزامی پویا در تاریخ سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400 در روستاهای شهرستان قلعه گنج استان کرمان 100 بسته مواد غذایی میان دانش آموزان نیازمند دارای بیماری های زمینه ای توزیع شد.

هرکدام از این بسته ها به ارزش 400هزار تومان و شامل 40 کیلوگرم آرد، 10کیلوگرم برنج، ماکارونی، روغن، شکر و سویا بود.

فهرست